top of page

גם אם צריך לעבור בלהבות כדי להגיע לשם

כבאים מתאמנים ללכת נגד האינסטינקט האנושי

במקום לברוח מהסכנה, בניין בוער למשל

הם מאמנים את עצמם להיכנס לתוך הלהבות


גם לנו הרבה פעמים לא יזיק להתאמן בזה

להתמודד עם הפחד שלנו

מאשר לברוח ממנו


להסתכל למציאות שלנו בעיניים ולהחליט שהיא לא מספיק טובה עבורנו

לרצות לשנות משהו

לרצות לבחור אחרת


לכולנו יש קשיים, מטענים, עניינים

אבל יש כאלה שמדברים על זה

ויש כאלה שלא


והרבה פעמים,

האומץ להתמודד עם הפחדים שלנו

מוביל אותנו למקום אותנטי, נעים ונוח יותר

גם אם צריך לעבור בלהבות כדי להגיע לשםComments


bottom of page