top of page

בני הזוג שלנו אוהבים אותנו בדרך שלהם

אמרתי לרועי שאני כבר באפיסת כוחות, מהיכן אוכל לקושש בתוכי אנרגיה נוספת

להמשיך כך עוד שבוע?


רועי לא אמר לי את מה שאני רוצה לשמוע

למעשה הוא אפילו לא הסיר את עיניו ממסך המחשב

כל הזמן שדיברנו.


אבל


במשך כל היום הוא זה שהיה עם הילדים כדי שאני אצא להתאוורר,

הוא זה שבישל להם ארוחות צהריים וערב, הוא סידר אחריהם,

קילח אותם ושאב את הבית.

מטלות שבדרך כלל מתחלקות בין שנינו.


לא תמיד נקבל בדיוק בדיוק את מה שרצינו מבן/ת הזוג שלנו

הם יהיו שם בשבילנו באופן שהם יכולים להיות שם בשבילנו

ולא באופן שאנחנו היינו רוצים שהם יהיו שם בשבילנו


הבחירה האם לאפשר להם להעניק לנו ולאהוב אותנו בדרך שלהם

היא שלנו


אבל היא כזאת ששווה להיות קשובים לה.
Comments


bottom of page