top of page

ביחד אנחנו חזקים יותר

יש דגש קיצוני מאד בחברה שלנו על אינדיבידואליזם

וכמו כל דבר שנעשה בקיצוניות

ההשלכות מזיקות והרסניות


התפתחנו במשך מיליוני שנות אבולוציה

לחיות בתוך השבט שלנו, להרגיש את מה שאנשים סביבנו מרגישים

ולפעול יחד


כל אחד מאיתנו הוא תא באורגניזם עצום אחד


וכשאנחנו מתכחשים לכך אנחנו משבשים את

המרקם של האקו סיסטם כולו


אפשר לראות את זה במערכת קטנה כמו זוגיות

ברגע שאחד הצדדים חושב על טובתו/ה האישית

בלבד ולא רואה את הצד השני

המערכת משתבשת


ואפשר לראות את זה במערכות גדולות יותר

מדיניות ועולמיות


רואים את זה בתגובות ברשתות החברתיות

"אם מישהו לא מסכים איתי אז הוא אדיוט ואפשר וצריך להיות אלימים כלפיו "


אפשר לראות את זה בכביש

כל אחד ממציא לעצמו חוקים לפי נוחותוזה מצריך מאיתנו המון אמפתיה וסבלנות לנסות להתמקד יותר

בלראות יותר את מה שדומה בנינו

במקום את השונה


אך אם נעשה זאת יש סיכוי גדול יותר

לשפר את התנאים של כולם

ולא רק של עצמנו


אם רק נזכור שביחד, בשיתוף פעולה

אנחנו חזקים, יותר, שלמים יותר,

בזכות זה שרדנו כזן

ובלי זה אנחנו מתפרקים.コメント


bottom of page