top of page

בטחון הוא תוצר לוואי של היכולת לצפות מה עומד לקרות

הידיעה שהשמש תזרח בבוקר

היא כל כך ודאית שאנחנו לא חושבים עליה בכלל


בטחון הוא תוצר לוואי של היכולת לצפות מה עומד לקרות

אם חסר לכם בטחון במערכות היחסים שלכם

נסו להחזיר את החלקים הניתנים לניבוי לחייכם.


היו בשליטה על מה שבאמת בשליטה שלכם, כדי שיהיה לכם

יותר בטחון להתמודד עם כל הדברים שאין לכם שליטה עליהם.


השמש תזרח מחר בבוקר. לא משנה מה.



Comments


bottom of page