top of page

ארבע דרכים להראות לבן/ת הזוג שלכם שאתם בצד שלהם:


  1. תאמינו להם כשהם מספרים לכם מה הם מרגישים כאב/ פגיעה/ נטישה..

  2. כשהם מתמודדים עם משהו קשה, מודאגים, חרדים, לחוצים - תעמדו לצידם ותשאלו אם הם רוצים לדבר על זה או תשאלו מה הם צריכים מכם עכשיו?

  3. תשמרו על סקרנות - נסו לשאול כדי להבין כמה שיותר איך הדברים נראים מהצד שלהם ואל תניחו מראש שאתם יודעים/ מבינים.

  4. תהיו בצד שלהם מול אחרים ותחזקו את העמדה שלהם והזכות שלהם לעמוד על שלהם.Kommentare


bottom of page