top of page

אני רק אחת


אני אולי רק אחת

אבל אני אחת שיכולה לנסות לעשות יותר טוב,

להוסיף אור, חיוביות, שמחה, אושר


בכל רגע

יש לנו את היכולת לבחור

האם הדבר הבא שאני אעשה יהיה להמשיך להרוס, להתדרדר יחד עם העגלה,

אני נפגעתי אז עכשיו זכותי לפגוע גם


או


שאני יכולה לבחור לקחת נשימה עמוקה

ולהזכיר לעצמי

באיזה עולם אני רוצה לחיות

ולנסות לבנות אותו

פעולה אחת קטנה בכל פעם


כל שינוי מתחיל בניצוץ קטן במוחנו

שמוביל לעשיה קטנה

התנהגות שונה


שאולי נראית קטנה וחסרת משמעות

אך לאורך זמן ועם עקביות


יש לה את הכוח לשנות את מערכת היחסים שלנו

ואולי אפילו את העולם כולו.


bottom of page