top of page

אמנות מגבילות


הדבר שעומד בינך לבין מי שאת יכולה להיות

הוא לא יבין את זה, הם עלולים לצחוק עלי אף אחד לא מתעניין במה שיש לי להגיד אני לא מספיק חשובה זה לא יצליח לי משהו מהאמירות האלה נשמע מוכר?

אם את כמוני (וכמו רובנו) כנראה שכן אנחנו מדברים בצורה שלילית (ושוללת) לעצמנו כל יום כל היום

ברוב הפעמים כשיש פער בין איפה שאנחנו נמצאים לאיפה שאנחנו רוצים להיות אנחנו אלה שעומדים בדרכנו המחשבות שלנו יותר נכון.

ומה שמטורף באמת זה שאנחנו מאמינים לעצמנו,

בכל פעם שמחשבה תצוץ במוחנו המוח שלנו ימצא את כל ההוכחות הנדרשות כדי להצדיק אותה

ויתעלם באופן בוטה מכל ההוכחות שמוכיחות את ההפך

אנחנו גורמים לעצמנו להאמין שאנחנו לא מספיק טובים, לא מספיק חכמים, אמיצים מוצלחים __________מלאו את החסר

אך אם נעצור לזכור שזו רק מחשבה, סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו נוכל לשנות זאת

הדרך לשם היא:

א. להבחין במחשבה ברגע שהיא עולה ב. לומר לעצמנו זו המחשבה שאני חושבת עכשיו ג. לבדוק האם היא משרתת אותי? האם אני יכולה להחליף אותה במחשבה מיטיבה יותר?

צפו בסרטון כדי ללמוד יותר ושתפו אותי בתובנות שלכם

באהבה, שרון לב צוקרמן

Comments


bottom of page