top of page

איך לדבר על מה שמפריע לנו

הרבה פעמים כשזוגות מתלוננים או מאווררים את התחושות

שלהם בפגישות ייעוץ זוגי איתי

זו הפעם הראשונה שהצד השני שומע את התלונות/ התחושות האלה


הכעס, הטינה והמרמור

שיכולים להיבנות בזמן הזה עד שהדברים נאמרים

יכול לפגוע בזוגיות, להוסיף לאווירה שלילית ולירידה באמון


לפעמים קשה לנו לדבר על הרגשות שלנו

ולבטא את התלונות שלנו

בגלל שאנחנו חוששים מהמריבה שזה יוביל אליה


יש דרך לבטא את הרצונות והצרכים שלנו ואף את התלונות שלנו

בצורה שתעודד הקשבה ותעזור לגייס את הצד השני


והיא שנתמקד בנו, ברגשות שלנו, באיך שאנחנו רואים את הדברים ואיך שאנחנו היינו רוצים שהדברים יהיו או ייעשו


בלי האשמות, בלי ביקורת.


ועם הרבה סקרנות לרצות להבין את הצד השני

ואיך הוא/היא חווים את הדברים


כשאנחנו מעלים את הבעיה וחושבים עליה יחד

זו הבעיה של שנינו, ויחד נמצא לה פתרון


יש סיכוי גדול שהשיחה תלך בכיוון הנכוןComments


bottom of page