top of page

אולי רק בודהיסטים מצליחים לעשות את זה טוב

כשבני הזוג שלכם מבקשים מכם לעשות משהו

או לא לעשות משהו

אני יודעת שאתם מרגישים דחף לומר "אבל כן עשיתי את זה"


יש סיכוי שלא עשיתם את זה או שלא הבנתם ממש מה הם מבקשים מכם.


כשבני זוג מבקשים בקשה זו מזה

זה מצב חשוב שמצריך את מלוא תשומת הלב שלנו

כל כך הרבה דברים צריכים להתרחש

כדי שזה יעבור בצורה טובה:


המבקש/ת צריכים לבקש בצורה לא שיפוטית או מאשימה

הצד השני צריך לדאוג להיות פתוח כמה שאפשר ולא להגיב מתוך התגוננות או נרקיסיזם ולהניח שהצד המבקש כנראה חשב על זה במשך זמן רב והם סוף סוף מרגישים את הצורך לבקש כי זה באמת הגיע לנקודה שזה מפריע להם


אם נוכל להיות המקום הבטוח עבור בני הזוג שלנו

כדי שהם יוכלו לפנות אלינו עם הבקשות שלהם.


אנחנו לא רוצים לבטל את בני הזוג שלנו, עד כדי כך שהם לא ירגישו בנוח לבקש מאיתנו שום דבר

עד שיום אחד יהיה פיצוץ

כי הם לא יוכלו לשאת את זה יותר


אנחנו רוצים להבין את החשיבות

ולהיות מאד עירניים לבקשות של בני הזוג שלנו מאיתנו


ואני חייבת לומר שמעולם לא פגשתי זוג שעושה את זה בצורה טובה מספיק

בקליניקה ומחוצה לה

כולל אותי


אולי רק בודהיסטים מצליחים לעשות את זה טוב.


היכולת לשמוע בקשה ולומר תודה על זה, לחשוב על זה ואז להשיב.


זה משנה הכל!

וללא ספק מצריך בגרות, רמה גבוהה של ניפרדות

וההבנה שאנחנו לא מושלמים

ואין לנו שום דרך לדעת איך אנחנו מצטיירים בעיני בני הזוג שלנו

אם הם לא מרגישים בנוח לבקש מאיתנו דברים.
Comments


bottom of page